Tjæreborg - Esbjerg Ø

Velkommen til område Tjæreborg - Esbjerg Ø


I vores område er der en stor mangfoldighed. Området består af afdelinger i lokalområderne Skads og Tjæreborg, men også af afdelingerne Valmuen og Kvaglund i den østlige del af Esbjerg.

Vi har i alt i området ca. 500 børn fra 0-5 år og ca. 100 fastansatte medarbejdere, hertil kommer en række vikarer, studerende mv.

Samarbejde og trivsel er nøgleord for vores område. Vi skal til hver tid arbejde på at opnå det bedst mulige samarbejde med vore forældre, med vore kollegaer, i ledelsesteamet og med vore eksterne samarbejdspartnere i blandt andet skolen og i dagplejen.

Kun når samarbejdet er godt, kan vi skabe gode afdelinger med høj kvalitet, trivsel og progression i børnenes læring.

Vi er meget rummelige og vant til udfordringer af mange forskellige karakterer. Det lægger os meget på sinde at løse de udfordringer der altid opstår når mennesker er sammen, på en for alle tilfredsstillende måde. Dette kræver at brugerne kontakter medarbejderne og/eller de pædagogiske ledere hvis der er noget de gerne vil have fokus rettet i mod. I er altid velkomne. Vi tager alle henvendelser alvorligt.

Der vil også altid være mulighed for at kontakte mig, hvis der er noget jeg skal tage mig af, mine kontaktoplysninger står her på siden. Jeg forsøger altid at handle hurtigt på enhver henvendelse.

Jeg glæder mig til et godt og konstruktivt samarbejde.

Med venlig hilsen
Marianne Guldager Jensen